Бюлетин за м. Март 2018г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Март
EPALE фокус
Фокусът на EPALE: справедливост и равни възможности за включване в ученето за възрастни
Новини
13.03.2018 г. Стартира безплатен геймифициран онлайн курс по социално предприемачество
01.03.2018 г. Платформа за обучение на ИКТ професионалисти, разработена по проект е-CF Alliance (2015-2018)
Ресурсен център
MINCE - Обучителна програма за самозастъпници - посредници
Наръчник за организации, доставчици на услуги за хора с увреждания MINCE
MINCE Обучителната програма за социални работници
РАЗВИТИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ РАМКИ В ЕВРОПА ПРЕЗ 2017
ПОО 2018 – във фокуса на обектива: БЪЛГАРИЯ
Календар на събитията
ЕCVET работно ателие за напреднали
Обучение за учители по физическо възпитание
Първи етап от обучение на медиатори в сферата на екологията и опазването на околната среда
Блог
Справяне с предизвикателството: стратегии за мотивиране на обучаваните в образованието за възрастни
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024