Бюлетин за м. Март 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Март
Новини
10.03.2016 г. Над 160 компании на Националните дни на кариерата тази година
10.03.2016 г. Кралство Мароко ще черпи от българския опит в професионалното обучение
12.03.2016 г. Учители ще се подготвят в нови магистърски програми
12.03.2016 г. Google помага на Telerik Academy с нов курс по дигитален маркетинг
15.03.2016 г. Проект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“ - 2015-LT01-KA2014-013404
16.03.2016 г. Одобрена е национална програма за младежта
21.03.2016 г. Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“
21.03.2016 г. "Български младежки форум" организира серия от безплатни обучения
Ресурси
Ангажиране на мъже и момчета в превенцията на домашното насилие чрез спорт: Възможности и обещаващи подходи
Реализиране на идеи и споделяне на добри европейски практики в българските библиотеки (опита на РНБ „П. Р. Славейков, Велико Търново)
Стратегия за развитието на ученето през целия живот в община Асеновград (2013 – 2020 г.)
Прилагане на методология за изработване на местни стратегии за учене през целия живот
Календар
Обучителен семинар “Национална платформа „Обединени за ученето на възрастни” – управление чрез общи цели”
Обучителен семинар „Електронната платформа за учене на възрастни в Европа – споделяне на съдържание”
Семинар „Човешките грешки и нарушения – предотвратяване и контрол“
Блог
EПАЛЕ празнува международния ден на жената
Добре дошли в курса по танци, където средната възраст е 77 години
Добрият обучител на възрастни
Образованието за възрастни като път към социално-икономически просперитет
Обиколка на света с курс по готвене за възрастни
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024