Бюлетин за м. Май

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Май
Новини
06.05.2015г. Заключителна пресконференция по проект “Нова възможност за моето бъдеще”
19.05.2015г. УНИЦЕФ: Всеки пети младеж в България между 15 и 24 г. нито работи, нито учи, нито е в процес на квалификация
29.05.2015г. Проведе се първото заседание на Направляващия комитет по проект за въвеждане на дуалното образование
Ресурси
Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)
Доклад от проучване на потребностите от обучение за развитие на ключови компетенции сред младите хора в България
Активно обхващане, многообразие, овластяване. Препоръки за изграждане на политики
Календар
Дебатен форум "В каква София искаме да живеем?", част 1 – Градски политики за насърчаване на четенето
Блог
Младите хора са пред затворен кръг, свързан с практическия им опит
Подходящите компетентности за подобряване на образованието в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024