Бюлетин за м. Май 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Май
Информационен бюлетин
Дигиталните умения като начин за достъп до възможности за учене
Новини
07.05.2020 г. Първите резултати от проведено анкетно проучване в България показват как се осъществява професионалното обучение на възрастни в условията на разпространение на COVID 19
08.05.2020 г. Доклад на CEDEFOP проучва развитието и бъдещето на професионалното образование и обучение в Европа и в България през периода 1995-2035 г.
12.05.2020 г. В България са одобрени 21 национални програми за развитие на образованието през 2020 година
15.05.2020 г. Българската агенция по заетостта отбелязва 30-годишен юбилей
15.05.2020 г. Как глобалната епидемия въздейства върху системите за професионално образование и обучение
Ресурсен център
Български доклад за изпълнението през 2019 г. свърза Европейската гаранция за младежта и Електронната платформа за учене на възрастни в Европа
Блог
EPALE комплект ресурси №1 – Дистанционно обучение
Поредица от EPALE уебинари
EPALE комплект ресурси № 2 – Развитие на уменията
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024