Бюлетин за м. Май 2019 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Май
Новини
07.05.2019 г. През м. май 2019 г. стартират обученията по ЗБУТ
06.05.2019 г. Остър завой към образование с професия
06.05.2019 г. Близо 8 300 безработни ще бъдат включени в обучения по проекти на социалните партньори
Ресурсен център
Рамка за дигитални компетентности
Превенция на уменията на ниско ниво чрез УЦЖ
Нови модели за интегриране на ученето чрез работа в ПОО
Евридика: Гражданското образование 2017
Календар на събитията
Покана за кръгла маса „Предизвикателства пред държавната администрация за развитието на иновациите и технологиите у нас при програмирането на Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“
Стартира кампанията за участие в „Гордея се с труда на моите родители“ и Базар на професиите
Блог
Възхода на онлайн ученето: ползи и предизвикателства за учителите - Част I: Ползи
Възхода на онлайн ученето: ползи и предизвикателства за учителите - Част II: Предизвикателства
Фокус седмица на EPALE: Европейски избори 2019 – Обединяване на Европа!
Е-портфолио за учене през целия живот, интервю с Марлос Смит
Насърчаване на осведомеността за дигитално гражданство при децата
Европейско гражданство – тест с отговори
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024