Бюлетин за м. Май 2018 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Май
EPALE фокус
Тематичният фокус на EPALE за месец май – образованието за мигранти
Новини
30.05.2018 г. Професионално обучение по труд и работна заплата
30.05.2018 г. Оnline обучение: Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми
30.05.2018 г. "Storytelling" Workshop
23.05.2018 г. Обявен е конкурс за иновативни инструменти в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в България
23.05.2018 г. Работодатели и синдикати обсъдиха мотивационни пакети за подпомагане на кариерната ориентация в дефицитни професии
17.05.2018 г. ЕК обяви Покана за набиране на проектни предложения на тема „Подкрепа за разгръщане на оценяването на уменията при прилагането на „Пътеки за повишаване на уменията“
16.05.2018 г. АИКБ предлага студенти да бъдат стимулирани да остават да работят в България чрез кредити, погасявани от бюджета
09.05.2018 г. България е част от международен проект, насочен към създаването на мултимедийни уроци за учители и възрастни обучаеми
09.05.2018 г. Трансфер на ноу-хау и добри практики от Германия ще предлага новосъздадената Национална академия за професионално обучение в България
04.05.2018 г. Бюджетът на програма „Еразъм+“ се увеличава двойно за периода 2021-2027 г.
Ресурсен център
Регламент на КОНКУРС за най-добра снимка, свързана с електронната платформа за учене на възрастни в Eвропа (EPALE)
Професионални и социално-демографски характеристики на педагогическите специалисти (анкетно проучване)
Конструктивизмът – теоретична основа на интерактивното обучение
Пловдив – европейска столица на културата 2019: Втори базов мониторингов доклад (2015-2017 г.)
Календар на събитията
Международна лятна програма "Форум Глобални лидери"
Конференция "Образование и бизнес: Региони"
Ден на Европа 2018 г.
Блог
Когато къщата се превърне в дом
Статут „бежанец”
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024