Бюлетин за м. Май 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Май
Новини
28.05.2017 г. Лидерска академия 2017/2018
28.05.2017 г. Отворени курсове в Софтуерния Университет
28.05.2017 г. Технически колеж по енергетика, електроника и машиностроене ще бъде разкрит в Казанлък
23.05.2017 г. Стартира Telerik Academy Alpha - нова програма със сертификат за 6 месеца
11.05.2017 г. Участвайте в конкурса на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) - #CedefopPhotoAward 2017!
10.05.2017 г. Колко е важно да бъдеш финансово грамотен
07.05.2017 г. „Аз мога – тук и сега”
01.05.2017 г. Българският фонд за жените кани учители на обучение за превенция и работа с ученици на тема „Домашно насилие“
Ресурсен център
Най-важното за възможностите за стаж и доброволчество в евроинституциите
КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ В ЕВРОПА Развития 2016
Почувствайте разликата - онлайн платформата Drop’pin
Критическото мислене като подстъп към гражданствеността
Блог
Фокусът на EPALE: хората с увреждания
Валидиране на предишни знания в Малта
Как да се възползваме от масовите отворени онлайн курсове
Насърчаване на толерантността и разбирателството – уникалната роля на образованието за възрастни
“Истината е, че понякога отговорът не е само един”
ИСТИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024