Бюлетин за м. Май 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Май
Новини
09.05.2016 г. На лов за кадри
09.05.2016 г. КСБ ще продължи работа по инициативите за професионално и езиково обучение на български младежи в Германия
09.05.2016 г. Българо-германски центрове обучават 2 500 души годишно на различни професии
10.05.2016 г. Подписан е договор за изнесено обучение в Перник на медицински сестри, акушерки и кинезитерапевти
13.05.2016 г. Образованието е по-голям проблем за бизнеса от демографията
17.05.2016 г. Националното звено за подкрепа на EPALE в България сключи Рамково споразумение за сътрудничество с Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“
30.05.2016 г. 1800 учители - обучени да създават дигитални уроци
01.06.2016 г. Училище за учители, или как ветераните на една от най-големите български компании – „Български пощи“, се обучиха за учители
Ресурсен център
БГ карта на финансовата грамотност
Бяла книга на финансовата грамотност в България
Паритетна европейска квалификация на работещи в неправителствения сектор
Плюсове и минуси на различните програми за обучение по ИТ
Стратегия за развитие на ученетo през целия живот на област Перник (2013 - 2020)
Европейско ръководство за разработване на политика за ориентиране през целия живот
Привличане на нови обучаеми в образованието на възрастни (Кратко ръководство за формиращите политики и обучителите на възрастни)
Работа с доброволци. Наръчник за неправителствени организации и активни граждани
Календар на събитията
Обучение "Безопасност и здраве при работа на практика"
Блог
Революция в комуникацията между глухи и чуващи
Фокус на EPALE: Финансова грамотност
Последици от ниската здравна грамотност
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024