Бюлетин за м. Декември 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Декември
Информационен бюлетин
Фокус на EPALE: Социално включване на застаряващото население и учене между поколенията
Новини
04.12.2020 г. Възможности за акредитация по Програма „Еразъм“ 2021 – 2027
04.12.2020 г. НАПОО организира специализиран уебинар за въвеждане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените лица
04.12.2020 г. Трета Европейска среща на върха
04.12.2020 г. Курсовете за фризьори и козметици – в топ 5 на обучението на възрастни у нас
07.12.2020 г. „Пътешественик в бъдещето“ иновативна кариерна игра, създадена по европейския проект FUTURE
07.12.2020 г. Предложение за Препоръка на Съвета относно ПОО
07.12.2020 г. Уебинар относно ефективно онлайн професионално развитие, което отговаря на нуждите на учителите
07.12.2020 г. Укрепване на съответствието между уменията и изискванията на пазара на труда в България
15.12.2020 г. Участвайте в предстоящата онлайн дискусия за осигуряване на базови умения в затворите
16.12.2020 г. Фирми вече приемат стажанти, участвали в пилотното обучение на БТПП за нова професия „специалист по онлайн експортни дейности“
16.12.2020 г. Европа, подготвена за цифровата ера: Комисията предлага нови правила за цифровите платформи
16.12.2020 г. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В БЪЛГАРИЯ ДО 2030 Г.
23.12.2020 г. Европейска седмица на професионалните умения 2020 г.
29.12.2020 г. Иновации и цифровизация: Доклад на работната група към Европейската комисия „Образование и обучение 2018-2020“
29.12.2020 г. В България се проведоха онлайн квалификационни курсове за директори и заместник-директори на професионални гимназии
29.12.2020 г. Българските политики за активен живот на възрастните хора
30.12.2020 г. Демографската политика в България: въпроси, предизвикателства и решения
31.12.2020 г. Пожелаваме Ви весели празници и щастлива Нова година!
Ресурсен център
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020
ТРЯБВА ЛИ ДА „ОТПИШЕМ“ ПО-ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ?
Демографските въпроси: предизвикателства на днешния, утрешния и следващия ден
Активен живот на възрастните хора – да продължим заедно
Д О К Л А Д за изпълнение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 (по състояние към края на 2019 година)
Резултати от проведено анкетно проучване сред посланиците на EPALE BG
Управление на училището в условията на кризата КОВИД-19
Добри практики за разработване и реализация на политики за интелигентна специализация
ОЦЕНКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ И ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Изследване и стратегическа оценка на регионалната демография на работната сила в България по сектори
Интерактивност в обучението – интерактивни методи и техники
Дидактически насоки – създаване на връзка между поколенията и културите и осигуряване на трансфериране и прозрачност на компетенциите в професионалното образование
Календар на събитията
Онлайн кръгла маса „Управление на училището в условията на кризата КОВИД-19“
Дигиталната трансформация на образованието ще бъде тема на Третата среща на върха
Уебинар "Медиите и фалшивите новини около темата за семейството"
Онлайн среща на посланиците на EPALE BG: дейности и резултати
Онлайн работна среща на Координационния съвет на Националната платформа "Обединени за ученето на възрастни"
Секторът за учене на възрастни: постигнати резултати през 2020 г. и бъдещи дейности за 2021 година
Блог
Изучаване на чужди езици с платформата за електронно обучение Starlearn
Рецепти за дигитална педагогика
Професионална общност „Български добри практики за учене на възрастни“ (препоръчителна е регистрация):
Български добри практики, представени на работното ателие на МОН Габрово 2020
Успешни практики и инструменти бяха представени на Националните дни за учене през целия живот Габрово 2020
5 малки съвета за лесна дискусия
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024