Бюлетин за м. Декември 2019г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Декември
Информационен бюлетин
Насърчаване на културата на учене на работното място
Новини
23.12.2019 г. България проведе онлайн събитие за институциите и организациите за учене на възрастни
23.12.2019 г. Ученето през целия живот и ученето на възрастни ще бъдат акцент в новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през периода 2021-2027 година
19.12.2019 г. Проведе се първото заседание на Областна координационна група за учене през целия живот
19.12.2019 г. В Силистра се проведе заседание на областната група за учене през целия живот
18.12.2019 г. Секторът за учене на възрастни в България: нов двугодишен период в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни
17.12.2019 г. Приносите на България към изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни: акценти от приключващия двугодишен период
17.12.2019 г. Учредително заседание на Координационната група за учене през целия живот
17.12.2019 г. Национален форум по програма „Учене през целия живот”
17.12.2019 г. Секторът за учене на възрастни трябва да продължи да бъде във фокуса на програма „Еразъм+“ и след 2020 година
16.12.2019 г. Поредно огромно признание за НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград и за инж. Стефан Шулев
16.12.2019 г. В България се проведоха шест уебинара за областните координационни групи за учене през целия живот
13.12.2019 г. Координационният съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“: резултати през периода 2017-2019 г. и нови посоки за 2020-2021 г.
11.12.2019 г. Заместник областният управител проф. Севдалина Турманова е отличена с награда за принос в обучението на възрастни
11.12.2019 г. Областна координационна група за учене през целия живот - Кюстендил
09.12.2019 г. Една от седемте награди на МОН отива в Силистра
09.12.2019 г. Обсъжда се дуална форма на обучение в университетите
09.12.2019 г. Награда за най-добър ръководител на училище, обучаващо възрастни
09.12.2019 г. Национални дни за учене през целия живот
03.12.2019 г. MYCOMPETENCE беше представена пред участниците в международна конференция
Ресурсен център
Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025
Проблеми на предучилищното и училищното образование в България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие
Bulgaria bg: Продължаваща професионална квалификация за учителите и обучителите в образованието и обучението за възрастни
Анализ на резултатите от анкетно проучване на уменията, необходими за успешна реализация на пазара на труда
Анализ на състоянието на сектора за учене на възрастни в България през 2018 г.
Стратегически модел за модернизиране на ПОО чрез базирано на работа обучение
Календар на събитията
Секторът за учене на възрастни в България: постигнати резултати през 2017-2019 г. и бъдещи основни дейности за 2020-2021 година
Юбилеен научен панаир „150 години Българска академия на науките“
Координационният съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ се събира в София за последна работна среща през 2019 година
20 години Център за развитие на човешките ресурси „Еразъм+ - Changing lives, Opening minds“
Блог
Top 5 reasons why meeting local people opens a world of possibilities when you land in a new country as a foreigner
Какво ни мотивира (и демотивира) на работното място?
План за развитие на компетентността в индустриално МСП: стратегически инструмент за работещите
Как да изпратите кандидатурата си за Еразъм+
Къде обучаемият може да бъде спрян в учебния цикъл на работното място?
Гранд експертите от Долни Вадин и Труд
Умения или диплома?
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024