Бюлетин за м. Декември 2018г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Декември
EPALE фокус
Фокусът на EPALE: Доброволчеството в ученето на възрастни
Новини
07.12.2018 г. Работна среща на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“
Ресурсен център
Обучение и развитие на персонала. Актуални тенденции в управлението и развитието на човешките ресурси
Управление на кариерното развитие в бизнес среда
Концепции за кариерно развитие и анализ на системата за управление на човешките ресурси в България от гледна точка на кариерното развитие
Работната ръка на бъдещето
Стратегическо ползване на интернет за кариерно развитие на младите хора в България
Доклад „Учителите и обучаващите са от значение“
Глобален пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция
Доброволчеството е възможност активно да участваш в промяната на общността, средата, организацията, взаимоотношенията
Същност на доброволчеството
Меки умения – каква е ползата от тях, как да ги откриваме и развиваме
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 22 май 2018 година относно ключовите компетентности за учене през целия живот
Роля на комуникацията в процеса на приемане на иновационен продукт при млади потребители
Календар на събитията
Кръгла маса на тема „ Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“
Регионален семинар за пътищата и мерките за повишаване на уменията на възрастни
Блог
Ролята на комуникацията в образованието на възрастни
Европейски работодатели наемащи мозъци
Доброволчество и включване в образование в Естония: истории за достигане до общността на бездомните
Още една причина да си доброволец
Първото нещо е да се научиш да учиш
Роли и ползи от доброволчеството: какво можем да научим от Великобритания?
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024