Бюлетин за м. Декември 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Декември
EPALE фокус
Фокусът на ЕПАЛЕ: здравната грамотност
Новини
27.12.2017 г. Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма "Еразъм+" за 2018 г.
19.12.2017 г. Българските компании и дуалното образование - пресечната точка
Ресурсен център
Поглеждайки назад, да гледаме напред
Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет)
Обучение на възрастни чрез работа/дуално обучение/, организирано от Агенцията по заетостта
Блог
Да започнем от днес
Това, което не ни убива...
Хапче за воля
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024