Бюлетин за м. Април

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Април
Новини
06.04.2015г. СЕDEFOP: България полага усилия да развива професионалното образование
07.04.2015г. Първа среща на областните координатори за учене на възрастни в България
15.04.2015г. МТСП подкрепя БСК в разработването на компетентностни модели на професии в ключови сектори на икономиката
22.04.2015г. Даден е старт на “Образование България 2030”
24.04.2015г. Фирмите не показват интерес към стажантските договори
Ресурси
Предложение за нормативни промени в сектора за учене на възрастни в България
Възрастните в системата на формалното образование в Европа
Календар
Кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетентностите”
Семинар за студенти и хора със специфични потребности
Семинар „Практически приложения за ECVET мобилност”
Национална конференция на тема: “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“
Блог
Учим ли всъщност повече, когато учим във формалната система?
Как ще изглежда ученето на възрастни през 2015 г?
Как ученето на възрастни може да реши проблема с младежката безработица?
Системите за качество при ученето на възрастни: има ли нужда да променяме правилата на играта?
Томчо Томов от БСК: вратата за личностно усъвършенстване се отваря отвътре, а не отвън
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024