Бюлетин за м. Април 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Април
Новини
06.04.2021 г. С какви предизвикателства се сблъскват хората, които търсят възможности за кариерно развитие у нас?
07.04.2021 г. Обучение за медиатори по проект “Днешните заинтересовани страни за утрешното развитие на уелнес туризма – WellTo“
07.04.2021 г. Седмица на цифровите умения 2021
16.04.2021 г. Ориентиране към бъдещето: към по-интелигентна и ориентирана към хората интелигентност на уменията
20.04.2021 г. BestBonds – разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни
21.04.2021 г. Европейска награда за иновативно обучение
27.04.2021 г. Умения на възрастните— индивидуални сметки за обучение: инструмент за подобряване на достъпа до обучение
Ресурсен център
Одобрен е Планът за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България
Основни параметри на изпълнението на последния План за действие за 2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот
Междинен доклад за изпълнението през 2020 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020)
Календар на събитията
Кариерното събитие за IT професии CAREER SHOW TECH
RE-DIAL: Дистанционно обучение „Дигитални умения за партньорство“ ниво 4
Национални уебинари по проект „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност“
Блог
Как да подобря уменията си по английски език
Предизвикателства и възможности на цифровия преход в образованието на възрастни
По-добро образование
Последни новини: новата платформа EPALE стартира!
Идентификация на посланика на EPALE: Ивана Алексич, Босна и Херцеговина
Излезе книга с историите на общността на EPALE през 2020!
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024