Бюлетин за м. Април 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Април
Информационен бюлетин
Дигиталните умения като начин за достъп до възможности за учене
Новини
06.04.2020 г. Проучване на ЕК за справянето с кризисната ситуация във връзка с COVID-19
15.04.2020 г. Областният координатор за учене през целия живот в Търговище се включи в Маратон на четенето
Ресурсен център
Материали за преподаване в затворите
В България се разпространяват полезни онлайн инструменти за образование и обучение на възрастни
Training Manunal for Adult trainers in Bulgarian
Блог
Коронавирусът и антителата или как се променя българското училище
Лесен видео редактор, който може да се използва за осигуряване на персонализирани уроци за електронно обучение
Ключови компетенции за учене през целия живот: ресурси за онлайн образование
Да преподаваш история със 100 предмета
EPALE празнува своята пета годишнина
Инициатива за историите на Общността
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024