Бюлетин за м. Април 2019 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Април
EPALE фокус
Гражданско образование: предизвикателства и иновации
Новини
11.04.2019 г. Варненска морска гимназия работи по проект за образование на възрастни
01.03.2019 г. Приобщаващ обучителен курс по предприемачество "Успех за всеки"
04.09.2018 г. Резултати от проект "Усвояване на европейските методи за качествено професионално образование и обучение"
Ресурсен център
10 принципа на успешното онлайн обучение
3MVET Наръчник за наставници
Календар на събитията
Семинар за професионалното развитие „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“
Младежка зона в ЦРЧР
Блог
Фокусът на EPALE - Гражданско образование: предизвикателства и иновации
Как да станем добри дигитални граждани
От традиционно гражданство към дигитално гражданство
Повече практика и мотивация – повече квалифицирани кадри
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024