Бюлетин за м. Април 2018 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Април
EPALE фокус
Обхващането на потенциални учащи и ориентирането в обучението за възрастни
Новини
26.04.2018 г. Международната организация по труда (МОТ) публикува проучване на потребностите от нови умения и компетенции
24.04.2018 г. Проектът Level Up ще популяризира професионалното образование и обучение чрез интерактивна платформа, базирана на игри
24.04.2018 г. За 61% от българите професионалното образование гарантира добра работа
23.04.2018 г. 450 учители ще повишат дигиталните си умения с подкрепата на Google
23.04.2018 г. Българското председателство инициира софийски призив за действие за цифрови умения и образование
Ресурсен център
Обхващане на "невидимите" младежи и възрастни" - информационна бележка на Cedefop
Професионално образование и обучение в България: кратко описание;
Семейно обучение – подобряване на уменията на възрастните и децата;
Как да учим по-лесно?
Заключения на Съвета на ЕС „Към визия за европейското образователно пространство“
Календар на събитията
Национален семинар „Вертикална образователна пропускливост“
Програма с Java и Android стартира в Телерик Академия
JCI Езиково кафене
Кариерен форум "Равенството значи повече"
Гражданска културна седмица 2018
Блог
Предложения за професионално обучение на обучители на възрастни
Проучване на опит: ръководство и ориентиране за възрастни обучавани в Белгия /Фландрия/;
Процесът на осмисляне подходящ ли е за всеки възрастен обучаван
EPALE празнува своята трета годишнина
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024