Бюлетин за м. Април 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Април
Новини
30.04.2017 г. Курсове за професионално усъвършенстване (май 2017 г.)
24.04.2017 г. С 50 млн. лв. обучават работници на дигитални умения и чужди езици
24.04.2017 г. Децата трябва да решават какво да учат и как
24.04.2017 г. Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията
20.04.2017 г. Помогнете ни да подобрим "Еразъм+": онлайн проучване
13.04.2017 г. Нови конкретни стъпки за развитие на сектора за учене на възрастни ще бъдат предприети до края на 2017 г.
02.04.2017 г. Дистанционни форми на обучение
Ресурсен център
„Еразъм” на 30 години – от програма за студентски обмен към „Еразъм+”
Схеми за стажуване и програми за учене чрез работа в България
Образование и квалификация в България
Блог
Фокусът на EPALE: Активното гражданство
EPALE интервю с основателя на фейсбук портала „Австрия на арабски“
Плетенето като двустранен метод за интеграция
На учител@ с любов…
ДОВЕРИ СЕ, АКО МОЖЕШ…
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024