Бюлетин за м. Април 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Април
Новини
06.04.2016 г. Приет е План за действие за 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.)
06.04.2016 г. Учреден беше Координационен съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни”
13.04.2016 г. Google пуска безплатна платформа за обучение
13.04.2016 г. IT академия обучи безплатно над 9000 души
21.04.2016 г. Запознайте се с: www.finansovogramoten.bg
Ресурсен център
Заключения от конференцията „УМЕНИЯ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, УСТОЙЧИВО НА БЪДЕЩЕТО”, Амстердам, 16-17 февруари 2016 г.
Сега вече официално: Инвестирането в обучение на възрастни има висока възвращаемост!
Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение
Календар на събитията
Семинар „Паритетна европейска квалификация на работещите в неправителствения сектор”
Блог
EPALE празнува световния ден на здравето!
Мнение: Обучението за възрастни е „женски“ сектор – дали това е причината, поради която не разполагаме с достатъчно пари?
4 неща, които PIAAC ни казва за половете
Седмица на образованието за мигранти в EPALE
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024