Бюлетин за м. Август

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Август
Новини
06.08.2015 г. Бургас възстановява прекъснатата връзка между образование и бизнес
06.08.2015 г. Онлайн курс за учители "Развивайте е-умения в класната стая"
07.08.2015 г. Управителният комитет на проект "Национално звено за подкрепа на Европейската платформа за учене на възрастни (EPALE)" проведе заседание за представяне на резултатите от междинния мониторинг за изпълнението на Националната комуникационна стратегия
12.08.2015 г. Правителството прие доклад за изпълнението през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот
14.08.2015 г. Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование се събира на годишна среща в Русе
14.08.2015 г. ФРГИ обявява конкурс по програма "Знания за успех" 2015-2016
23.08.2015 г. Проект за осигуряване на работа на безработни младежи
23.08.2015 г. Библиотечна програма "Различията ни обединяват"
25.08.2015 г. Научете се да програмирате безплатно
25.08.2015 г. 8000 младежи ще бъдат наети по програма "Младежка заетост"
25.08.2015 г. Безплатни курсове по програмиране
31.08.2015 г. Представители на МОН се срещат с бизнеса в Пловдив през септември
31.08.2015 г. Роми развиват бизнес идеи с помощта на предприемачи
31.08.2015 г. Мерките срещу младежката безработица вече постигат резултат
Ресурси
Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС
Блог
07.08.2015 г. Четири стъпки към ефективното оценяване
12.08.2015 г. Време е да направим така, че възрастните хора да получат дигиталните умения, от които се нуждаят
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024