Бюлетин за м. Август 2018 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Август
EPALE фокус
Фокусът на EPALE: Спортът в ученето на възрастни
Новини
21.08.2018 г. Save the Dates 3 - 5 October 2018 - Lifelong Learning Days in Plovdiv, Bulgaria
19.08.2018 г. Лидерът отвъд Ограниченията – Мастър Клас
13.08.2018 г. Несъответствието в уменията като пречка за конкурентоспособността на европейските компании
05.08.2018 г. Курс AWS Certified SysOps Administrator – Associate
01.08.2018 г. Утвърден е План за действие за 2018 г. в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот
31.07.2018 г. Безплатно ИТ обучение от Мусала Софт – LEARN FROM THE MASTERS 2018
31.07.2018 г. Machine Learning – август 2018
Ресурсен център
На пазара на труда първият печели
„Образование в Република България 2018” - Образование и учене през целия живот
Процесът арт-терапия в проявлението културен феномен, съвременни хуманитарни концепции и практики в образованието
Календар на събитията
Мотивационен тренинг за търсене, намиране и задържане на работно място
Блог
За цената на телефонното „ало” и финансовата грамотност
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024