Бюлетин за м. Август 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Август
Новини
15.08.2016 г. Световната банка: истинска революция трябва да се случи в България
22.08.2016 г. "БДЖ – Пътнически превози" организира стажантска програма "Стани част от промяната"
23.08.2016 г. Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в МТСП: Пращаме трайно безработните на курсове за ограмотяване
Ресурсен център
РЕГЛАМЕНТ на конкурс за най-добър публикуван ресурс / добра практика на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (ЕPALE)
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
AdValue. Обучение и валидиране на преносими умения за възрастни
Календар на събитията
Ново издание на технологичната конференция Muffin Conference на софтуерната компания "Мусала софт"
Отворен ден за кариерна и CV консултация
Конференция "Дигитален маркетинг и социални медии: учене през целия живот"
Блог
Дигитална грамотност
EPALE фокус: неформално и самостоятелно учене
Възрастният – в центъра на семейното обучение
Четири практически начина за разкриването на възможности пред учащите мигранти
В търсене на съдържание: самостоятелно и неформално учене
Доброволците се реализират по-успешно на пазара на труда
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024