Областни координатори

1. Благоевград

Жана Георгиева Техова – Старши експерт по професионално образование, РИО

[email protected]

0894 627 188

Миглена Петьова Бачева – Главен експерт, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

0882 252 739


 2. Бургас

Стелиана Сашева - Старши юристконсулт, РИО

[email protected]

0879 006 124

 Севдалина Турманова - Заместник-областен управител, Областна администрация  


3. Варна

инж. Диана Христова - Старши експерт по професионално образование, РИО

[email protected]

052 687 482 / 0884 404 368

Деница Иванова Тодорова - Младши експерт, Областна администрация – дирекция „Координация и административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

052 688 223 / 0889 575 119


4. Велико Търново

Таня Димитрова Димитрова - Старши експерт по професионално образование, РИО

[email protected]

062/616 386 / 0887 403 505

Любомира Попова - Заместник-областен управител, Областна администрация 

[email protected]

062/600 842


5. Видин

Цецка Петрова Хаджигеоргиева  - Старши експерт по начално образование, РИО

[email protected]

094 988 824 / 0895 771 011

Ели Янакиева  - Старши експерт в отдел „РРУПП“, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

094 605 736


6. Враца

инж. Митонка Георгиева Червеняшка  - Началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО

[email protected]

092 663298 / 0894 385008

Елена Любенова Стойлова  - Директор, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 

[email protected]

092 661158


7. Габрово

Катюша Георгиева Станчева - Старши експерт по природни науки и екология, РИО

[email protected]

066 805 448 / 0878 113 612

Николай Сираков  - Областен управител, Областна администрация

Ралица Генкова Манолова - Главен експерт, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

066 810 675

Биляна Тонкова Желева - Младши експерт, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

066 810 662


8. Добрич

Дарина Иванова Иванова  - Старши експерт по чуждоезиково обучение, РИО

[email protected]

058 602 307 / 0879 561 344

Кемал Себайдин Асан  - Главен експерт , Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

058 601 200


9. Кърджали

Гергана Илиева Пърличева-Първанова  - Старши експерт по български език и литература, РИО

[email protected]

0879 129 427 / 0888 040 448

Вилдан Сами Сефер   - Младши експерт  ,Областна администрация – отдел „Образование, култура и младежки дейности“

[email protected]

0887 119 589 


10. Кюстендил

Винка Славчова Стоименова - Старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти, РИО

[email protected]  

078 550 077 / 0885 322 916

Сашо Милчов Ковачев - Главен специалист, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

078 550 680


11. Ловеч

Розка Петкова Петкова - Старши експерт по професионално образование, РИО

[email protected]

068 603 804 / 0879 800 826

Пламен Недялков Вълков - Главен експерт, Областна администрация 

[email protected]

0885 555 933


12. Монтана

Биляна Иванова Харалампиева - Началник на отдел „АПФСИО”, РИО

[email protected]

0894 472 631

Лорета Ценова - Главен специалист, Областна администрация 

[email protected]

096 399 110


13. Пазарджик

Пенка Георгиева Нанева - Старши експерт по организация на средното образование, РИО

[email protected]

0876 330 107

Мария Симонова Ловчинова - Главен експерт, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

0887 477 737


14. Перник

Полина Владимирова Фетфова - Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри, РИО

[email protected]

0897 023 925

Стефка Петрова - Директор на дирекция, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

0886 282 816


15. Плевен

Цветанка Тончева Тончева - Старши експерт по професионално образование, РИО

[email protected] / [email protected]

064 841 270 / 0878 451 106

Милен Първанов - Младши експерт, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

064 880 123 / 0879 353 143


16. Пловдив

Соня Василева Мелоян - Началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО

[email protected]

0889 404 643

Снежана Александрова - Началник на отдел, Областна администрация – отдел „Координация и европейска интеграция” 

[email protected]

032 605 542


17. Разград

Весела Станчева - Старши експерт по професионално образование”, РИО

[email protected]

084 611 116

Диана Георгиева Петрова - Главен експерт, Областна администрация – отдел „Административен контрол и регионално развитие”


18. Русе

Цветослав Пенков Димитров - Началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО

[email protected]

082 836038 / 0882 410 843

Пенка Димитрова Попова - Началник на отдел „Административен контрол и регионално развитие”, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

082 812 231 / 0886 496 772


19. Силистра

Майя Аспарухова Григорова - Старши експерт по професионално образование, РИО

[email protected]

0894 419 563

Радостина Димчева Иванова - Старши експерт, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

086 818 870


20. Сливен

Весела Георгиева Паскалева - Старши експерт по професионална образование, РИО

[email protected]

0879 600 357

Женя Иванова Андонова - Главен експерт, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

044 616214


21. Смолян

Нина Стойчева Алексиева - Старши експерт по професионална образование, РИО

[email protected]

0301 62 453 / 0879 959 588

Димитър Щонов Кузманов - Главен експерт, Областна администрация – „Транспорт, образование и култура“

[email protected]

0301 60 164 / 0884 500 384


22. София – град

Диана Владимирова - Старши експерт по български език и литература, РИО

[email protected]

02 935 60 91 / 0886 423 366

Живка Такева-Първанова  - Заместник-областен управител, Областна администрация

[email protected]

02 926 51 65


23. Софийска област

Илонка Тозова Славчева - Началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО

[email protected]

0893 445 801

Мая Велкова-Нелчинова  - Главен експерт, Областна администрация – отдел „Регионално развитие и европейски проекти”

[email protected]

02 930 18 34


24. Стара Загора

Митко Иванов Пеев  - Старши експерт по начално образование, РИО

[email protected]

042 621 956 / 0878 491 383

Кремена Бухчева  - Главен експерт, Областна администрация – отдел „Регионално развитие и разработване на проекти”

[email protected]

042 613 207


25. Търговище

инж. Йордан Панайотов Шиваров  - Старши експерт по професионална образование, РИО

[email protected]

060 162 835 / 0894 679 117

Виолетка Апостолова  - Старши експерт, Областна администрация – дирекция „Социални дейности, образование, здравеопазване и култура”

[email protected]

060 161 335 / 0885 871 819


26. Хасково

Росица Миткова Пракова  - Старши експерт по организация на средното образование, РИО

[email protected]

038 65 00 55 / 0879 008 173

Венелин Делчев Парапанов - Главен експерт, Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

038 60 80 / 0879 250 972


27. Шумен

Инж. Машка Вълчкова Крумова

[email protected]

0878 950 154

Георги Георгиев - Специалист , Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

054 869 985


28. Ямбол

Стойко Петров Стойков - Началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО

[email protected]

046 685 314 / 0894 443 713

Галя Юркова Павлова - Главен експерт , Областна администрация – дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

[email protected]

046 686 819

Министерство на образованието и науката, 2020