Национална координационна група за учене през целия живот

Министерство на образованието и науката, 2020