Форум

Здравей Гост 

Сгъсти или разшири описанието.

Здравейте, публикуването в този форум изисква регистрация.

Страници: 1
Автор Заглавие:УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ


4inovnik
Модератор
Публикации: 3
УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ
на: October 11, 2017, 09:29

Уважаеми колеги и партньори,
Само преди дни в гр. Русе (5 октомври 2017 г.) на Национален форум стартирахме обсъждането на предизвикателствата, които стоят за разрешаване пред сектора за учене на възрастни в България. Всички участници във форума споделиха разбирането, че големият източник на работната сила в идните години ще бъдат възрастните, а не младите работници и специалисти, но в същото време секторът за учене на възрастни продължава да е най-слабо развитият в общата система за образование и обучение.
Системата за образование и обучение се намира в съвсем различна ситуация от тази в годините преди световната икономическа криза 2008-2011 г. Според изследване на Европейската агенция за професионално обучение CEDEFOP над 90% от всички предприятия и отрасли произвеждат все повече с по-малко работници, а дори за нискоквалифицираните работни места се търсят по-високо квалифицирани работници. Нашата страна не е изключение - безработицата продължава да намалява, а се появяват хиляди свободни работни места, независимо от голямата мрежа от институции за професионално образование и обучение. Пpoyчвaнe нa Изпълнитeлнaтa aгeнция зa нacъpчaвaнe нa мaлĸитe и cpeднитe пpeдпpиятия пoĸaзвa, чe cpeд нaй-cъщecтвeнитe тpyднocти, ĸoитo cpeщaт 77% oт paбoтoдaтeлитe е липca нa пoдxoдящи paбoтници c пpoфecиoнaлнa ĸвaлифиĸaция.
От посоченото следва, че спешно следва да се определят нови цели свързани със съдържанието и резултатите от ученето, както и с организацията на учебния процес на лицата, навършили 16 години.
При определянето им следва да се имат предвид и предизвикателства, като:
- страната има сравнително ниско равнище на икономическа активност (LFPR) от 68,6 % и е на второ място в ЕС по равнището на младежите, които нито учат, нито работят, нито се обучават (NEET);
- забелязва се трайна тенденция за увеличаване на дела на преждевременно напусналите училище младежи на възраст от 18 до 24 години;
- ниска функционалналната грамотност на близо всеки трети деветокласник в България.

Справянето с тези сериозни предизвикателства, от които зависи бъдещото икономическо и социално развитие на страната, ще се определя в голяма степен от това колко добре България може да използва своите човешки ресурси независимо от тяхната възраст.
Във връзка с това отправяме молба да се включите в обсъждането на следните въпроси:
- Необходимо ли е да се създават все по-добри условия за валидирането на знания, умения и компетентности за лицата, навършили 16 години?
- Съществуващите форми на обучение подходящи ли са за възрастните обучаеми в училищната система?
- Създава ли проблем различното входящо и изходящо образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация на възрастните обучаеми в училищната система и на тези в центровете за професионално обучение?
- Недостигът на квалифицирана работна сила у нас съществува и е резултат от несъвършенствата в системата за определяне на потребностите, подготовката и използването на такава работна сила и/или несправяне на образователната система да формира необходимите умения? Бихте могли да зададете и други важни теми, които очакват своето решение за да се преодоляват бариерите за включване в обучение на лицата, навършили 16 години. Очакваме Вашите мнения и предложения!

Страници: 1
Mingle Форум by cartpauj | ElegantPress by Theme4Press
Версия: 1.0.33.2; Страницата заредена за : 0.047 секунди.
Министерство на образованието и науката, 2020