Оценки и анализи

Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Бургас 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Видин 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Габрово 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Пазарджик 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Русе 2011 – 2015 година


Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Хасково 2011 – 2015 година


Мониторинг на образованието и обучението 2016 – България


ГОДИШЕН ДОКЛАД – 2015 за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година


АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОРМАЛНАТА УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ


 ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ 2014 г.


 ОЦЕНКА на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година като резултат от изпълнението на Плана за действие  през 2014 г.


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ВА ВЪЗРАСТНИ (Разширяване на възможностите за достъп до обучение).

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2020