Основни дейности

Дейност 1. Координация:

1.1. Създаване на Национална платформа „Обединени за ученето на възрастни“  за координиране на взаимодействието на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни;

1.2. Координиране на заинтересованите страни на областно ниво;

1.3. Участие в срещи на европейско ниво.

Дейност 2. Осигуряване на условия за анализ и формиране на политики за учене на възрастни на областно ниво:

2.1. Създаване на пакет от универсални логически матрици за разработване на анализи и програми за развитие на сектора за учене на възрастни на областно ниво;

2.2. Обогатяване на Националната информационна система за учене на възрастни (НИСУВ) с нова база с данни на областно ниво;

2.3. Организиране на обучения на членовете на Областните координационни групи.

Дейност 3. Популяризиране на значението на ученето на възрастни:

3.1. Отразяване на дейностите на националния координатор и на резултатите от тях на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE);

3.2. Осигуряване на публичност на проекта и на възможности за нарастване на информираността за предлаганите услуги за образование и обучение на възрастни;

3.3. Провеждане на Дни на ученето през целия живот;

3.4. Национален заключителен форум.

Дейност 4. Проучване на опита на други европейски държави за изпълнение на приоритетите на Европейската програма за учене на възрастни:

4.1. Организиране на учебна визита в страна член на ЕС;

4.2. Участие в събития, организирани в други европейски страни.

Дейност 5. Осигуряване на качество на изпълнението на проектните дейности.

 

Министерство на образованието и науката, 2020