Цели

  • Прилагане на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни за осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни на национално, областно и местно ниво;
  • Осигуряване на условия за разработване на политиката за учене на възрастни на областно ниво (NUTS 3);
  • Повишаване привлекателността на сектора за учене на възрастни.

 

Министерство на образованието и науката, 2020