Координационен съвет

 

Институция Име, фамилия Е-mail Телефон
1 Министерство на образованието и науката (МОН)  Валентина Дейкова [email protected] 0887 427 905
2

Агенция по заетостта (АЗ)

Росен Симеонов

[email protected]

0882 825 129

Министерство на труда и социалната
политика (МТСП)

Искра Петрова

(резервен член)

[email protected]

0882 825 504

3

Българска стопанска камера

Антоанета Кацарова 

[email protected]

0899 639 182

Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ)

Росица Янкова

(резервен член) 

[email protected]

02/963 3752

02/963 3756 

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

Диана Найденова

[email protected]

0888 998 224

КТ „Подкрепа” Мария Петрова
(резервен член)

 [email protected]

02/981 57 34, 0878 282710

5

Областна администрация Бургас

 

Севдалина Турманова

[email protected]

 

056 894 116

 

РУО Бургас

Виолета Илиева

(резервен член)

[email protected]

0879 006 112

6

Областна администрация Габрово

Ралица Манолова

[email protected]

066 810 675

РУО Габрово

Катюша Станчева 

(резервен член)

[email protected]

0878 113 612
7 РУО Хасково Иван Панайотов [email protected] 0879 008 172
Областна администрация Хасково Венелин Парапанов
(резервен член)
[email protected] 0879 250 972
8 РУО Видин Наталия Крумова [email protected] 0899 007 253
Областна администрация Видин Ели Цветкова
(резервен член)
[email protected] 0886 267 134
9 РУО Русе Димитър Райнов [email protected] 0886 861 507
Областна администрация Русе Пенка Попова
(резервен член)
[email protected] 0886 496 772
10 РУО Пазарджик Валентина Кайтазова [email protected] 0876 330 108
Областна администрация Пазарджик Мария Ловчинова
(резервен член)
[email protected] 0887 477 737
11 ПГ „Н. Й. Вапцаров”, гр. София Мардирос Зовикян [email protected] 0884 545 656
12 ПГ по хотелиерство и туризъм „Акад. Н. Неделчев”, гр. Сливен Лиляна Якимова [email protected]  
13 ПГСС “Земя”, гр. Провадия, обл. Варна Виолета Станкова [email protected] 0887 240 069
14 ПГГС “Хр. Ботев”, гр. Велинград Стефан Шулев [email protected] 0885 940 858
15 Вечерно СОУ „Захари Стоянов”, гр. Стара Загора Мима Енева [email protected] 0876 455 100
16 СОУ с ПППК „Мито Орозов”, гр. Враца Елеонора Дончева [email protected] 0877 046 688

 

 

Министерство на образованието и науката, 2020