Новини

 

Бяха връчени първите годишни награди за принос към развитието на сектора за учене на възрастни.

На 1 – 3 октомври в Бургас се проведоха първите Национални дни на ученето през целия живот. В тридневния форум взеха участие над 300 образователни експерти, учители, директори на училища, представители на деловите среди, на местната власт, на неправителствени организации и гости от чужбина.

На 2 октомври 2015 г. в Експоцентър „Флора – Бургас“ заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри конференция с международно участие на тема „Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни – резултати и обмен на добри практики“. Форумът бе част от проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA  „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.

„България вече три години е част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Министерството на образованието и науката предприе тази важна стъпка в отговор на актуалното състояние на националния сектор за учене на възрастни. То е свързано със съществуващи предизвикателства по отношения на цялостната картина на националния човешки капитал: висока безработица, недостиг на работници с необходимата квалификация в предприятията, застаряващо население, както и необходимост от ускоряване на реформите в системата за образование и обучение“ – каза г-жа Кастрева и добави: “Днешната конференция е един от акцентите на основното национално събитие за популяризиране на ученето на възрастни – Дните за учене през целия живот. Тя не просто ще осигури прозрачност и публичност за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020г. и ще предостави информация за изпълнението на дейностите и задачите, заложени в първия План за действие за 2014г. Тя е и ефективна форма за квалификация, предизвикателно за самооценка и съответно – оценка на другите. А човек може да се развива професионално тогава, когато има сетивата да оцени собствената си работа, да оцени работата на другите и да надгради това, което е постигнал чрез опит, почерпен от всичко около него. Надявам се, че на тази конференция не просто ще намерим професионално удовлетворение, ще си тръгнем с много нови идеи, защото ученето през целия живот предполага всеки ден обогатяване на това, което знаеш, но в същото време означава и даряване на това, което знаеш. Защото само силният и можещият човек не се страхува да сподели това, което знае.“ – сподели г-жа Кастрева и изрази удовлетворение, че Бургас вече е номиниран като град на ученето през целия живот.“

За изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни в България говори г-жа Валентина Дейкова, началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН, национален координатор за учене на възрастни и ръководител на проекта. Презентации по фокуса на форума изнесоха Орлин Кузов, държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ – МОН и Жулиян Гочев, държавен експерт в отдел „Учене през целия живот“ – МОН.

Добри практики споделиха Лили Стоилова, учител в 63. Основно училище „Христо Ботев“ – гр.- София, която е и носител на Наградата за иновативност на Европейската седмица на грамотността, Венелин Тодоров от Фондация „Зеленият Бургас“ и Ана Крушкова от Сдружение „Социален център“ – гр. Бургас.

Споделените практики от събитието може да видите ТУК

Паралелно с конференцията на територията на Експоцентър „Флора-Бургас“ гражданите и гостите на морския град можеха да се запознаят с продукция на възрастни от цялата страна, които са обучаеми в професионални гимназии.

Снимки от изложението може да видите ТУК

Същата вечер в ресторант „Приморец“ на тържествена церемония за първи път бяха връчени годишни награди за принос към развитието на сектора за учене на възрастни. В категория „Областен координатор“ доц. д-р Севдалина Турманова получи наградата си  от ръководителя на проекта г-жа Валентина Дейкова. С годишна награда в категория „Медии“ бе удостоен в-к „Учителско дело“. Г-жа Виолета Илиева, началник на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, връчи наградата на г-жа Таня Новакова, областен координатор на Синдиката на българските учители за Бургас. В категория  „Бизнес организация“ наградата бе присъдена на „Джейелпи“ – ЕООД, като г-н Димитър Людиев получи отличието си от г-жа Росица Янкова от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В категория „Държавна институция“ с  награда бе удостоена „Агенцията по заетостта“, а г-н Росен Симеонов прие наградата от доц. д-р Севдалина Турманова, заместник-областен управител на Област Бургас. В категория „Цялостен принос“ бе отличена г-жа Пенка Ганова, дългогодишен експерт в областта на професионалното образование и обучение в България. Тя получи  наградата си и специално поздравление, в което бе изтъкнат приносът й от г-жа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, която е и председател на Националната координационна група за учене през целия живот.


 „Никога не е късно за учене”

„Никога не е късно за учене” – под този наслов в рамките на първите Национални дни за учене през целия живот, проведени на 1 – 3 октомври 2015 г. в Бургас, бяха представени тези два кратки документални филма. Чрез индивидуални, човешки истории – историите на хора, напуснали образователната система преди да завършат средното си образование, – те представят ползите от ученето, макар и на по-късен етап от живота; разкриват потенциала на образованието да променя човешки съдби и да повишава качеството на живота независимо от възрастта, на която е придобито. Виждаме ентусиазма в очите на хората, седнали на училищната скамейка след години, понякога десетилетия прекъсване. Чуваме насърчителните думи на техните родители, приятели, а понякога и деца, преживяваме заедно с преподавателите им  техните успехи, когато амбициите нарастват паралелно със знанията и те решават да продължат образованието си в университет.  Целта на филмите е да мотивира потенциални възрастни учещи, най-вече от групите в неравностойно положение и тези с ниски основни умения, да се включат в различни форми на образование и обучение на възрастни.

Филмите са подготвени в рамките на проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран по програма „ЕРАЗЪМ+” на Европейската комисия.  Отразяват само личните виждания на техните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в тях информация. 

             


Първи национални дни за учене през целия живот ще бъдат проведени в България

В рамките на проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, от 1 до 3 октомври 2015 г. в гр. Бургас ще бъдат проведени Дни за учене през целия живот.

Ще бъдат организирани различни събития като: обмен на добри практики в сектора за учене на възрастни, изложение на институции за обучение на възрастни, национална конференция за представяне и обсъждане на резултатите от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни, представяне на документални филми на тема: „Никога не е късно за учене“, културни прояви и др.

В различните прояви ще вземат участие областните и заместник-областните координатори за учене на възрастни от всички райони в България, директори и учители от Националната мрежа за обучение на възрастни, възрастни обучаеми, представители на различни държавни институции, неправителствени организации и на социалните партньори.

За участие ще бъдат поканени и представители на Европейската комисия и националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни от всички страни-членки на Европейския съюз.  


Българска инициатива спечели наградата за иновативност на европейската седмица на грамотността

В периода 8 – 17 септември 2015 г. с редица събития в цяла Европа беше отбелязана първата европейска седмица на грамотността. На 17 септември комисарят по образованието, културата, младежта и спорта откри организираната от Европейската мрежа за грамотност (ELINET) заключителна конференция в Брюксел с въпроса: „Как да посрещнем бъдещето, при положение, че един от всеки 5 европейци е неграмотен?” Необходимостта от целенасочени мерки за повишаване на основните умения на европейските граждани подчерта в изказването си и госпожа Мариан Тисен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, а сред присъстващите бяха представители на повечето европейски правителства, пряко ангажирани в разработването и осъществяването на политики за образование и обучение на възрастни. България беше представена от госпожа Валентина Дейкова, национален координатор за учене на възрастни.

Организаторите бяха възприели интересен подход към церемонията по награждаване – тя се състоя след определяне на крайния победител с оспорвано електронно гласуване в залата. Въз основа на критериите „иновативност”, „достигане до публика” и „използвани ресурси” три инициативи от общо 140-те, регистрирани за седмицата на грамотността, бяха предварително избрани за финалисти. Трите проекта – от Финландия, България и Испания – бяха представени с кратки филмчета, а последвалото гласуване даде преднина на инициативата „Граматика на пътя” на 63 ОУ от София. Младата учителка Лили Стоилова прие трофея от нейно кралско височество принцеса Лаурентин от Нидерландия.


Управителният комитет на проекта „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” проведе заседание за представяне на резултатите от междинния мониторинг


На 4 август 2015 г. се проведе заседание на Управителния комитет (УК) на проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”.

Представители на екипа за изпълнение на проекта информираха УК за степента на изпълнение на заложените
индикатори за резултат (продукти, събития и др.), определени поотделно за всяка една от петте проектни дейности. Информацията за извършения междинен мониторинг обхваща периода от 1 ноември 2014 г. до 1 юли 2015 г.

Членовете на УК се увериха, че качеството на изпълнение на дейностите е гарантирано през целия жизнен цикъл на проекта, тъй като е създадената ефективна система за управление.

Постигнатите резултати от изпълнението на две от проектните дейности предизвикаха специално внимание от страна на членовете на УК. Те са свързани с подобряване на мониторинга и на базата данни, както и с осигуряване на многостепенното ниво на координация в сектора за учене на възрастни.

Членовете на Управителния комитет изказаха своето удовлетворение от високото качество на основните резултати, постигнати за периода на междинното мониториране от екипа на националния координатор за учене на възрастни. Представителите на заинтересованите страни изразиха своята убеденост, че е създадена стабилна основа за успешно постигане на основната и конкретните цели на проекта.

Членовете на колективния орган за управление на проекта препоръчаха основните проектни резултати да бъдат надградени през новия програмен период (1 ноември 2015 г. – 31 октомври 2017 г.) от дейността на националния координатор за учене на възрастни.


Област Бургас се включва в националната мрежа за учене на възрастни

По покана на Областния управител Вълчо Чолаков МОН презентира в областна администрация Бургас новата национална програма и електронна платформа за обучение на възрастни, финансирана от структурните европейски фондове. Заместник областният управител Севдалина
Турманова обяви, че областта отговорно се включва в националната мрежа за учене на възрастни и Бургас ще е първият град, в който ще се проведат през октомври тази година Дни на учене през целия живот.

„Темата за обучение на възрастни е болезнена за България. Делът на 15-годишните, които имат недостатъчни познания по четене, математика и природни науки е под критичното ниво на грамотност – 41%. Според водещите европейски цели този дял трябва да е под 15%. 2% от населението на България признават, че са неграмотни и не могат да пишат и четат. Всичко това пречи и за тяхната реализация на пазара на труда“- коментира по време на срещата Валентина Дейкова от Министерството на образованието.

Другият проблем, върху който се фокусира вниманието на присъстващите, е отпадането от образователния процес на ученици в гимназиален курс. В страната показателят ежегодно нараства, но доброто изключение е в област Бургас, където броят на отпадащите ученици намалява. Стана ясно, че България и Румъния са в края на редицата на страните от ЕС по участие на населението на възраст между 25-64 години в учене през целия живот.

Информационният семинар на тема „Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) – отворен подход за взаимно обучение на професионалистите в сектора за образование и обучение на възрастни“ премина при засилен интерес от страна директорите и преподаватели от професионалните и езиковите гимназии от Бургаска област, както и от спортното и помощното училище в Бургас. Платформата е нова инициатива, която подпомага ученето на възрастни и е преназначена за учители, обучители и доброволци, както и за хора разработващи политики в сферата на образованието.


Семинар на тема “Мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.”

На 25 и 26 юни в Университетски център на ЮЗУ „Бачиново”, гр. Благоевград беше проведен семинар на тема “Мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.”. Събитието беше организирано от екипа на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” на Министерство на образованието и науката, а сред присъстващите бяха членове екипа и на Управителния комитет на проекта, както и директори на професионални гимназии от Благоевград и Югозападния регион.

Семинарът беше открит от г-жа Валентина Дейкова, Национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и ръководител на проекта, а в хода на програмата се изказаха г-жа Янка Такева – председател на Съюза на българските учители и г-жа Ваня Тивидошева – КТ „Подкрепа” ( и двете членове на Управителния комитет на проекта), както и много от присъстващите, като се получи оживена и ползотворна дискусия по множество теми, свързани с изпълнението на Националната стратегия за УЦЖ.

През първия ден на семинара беше представен Годишен  доклад за изпълнение през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот през 2014 г. от г-н Жулиян Гочев – държавен експерт в отдел „Учене през целия живот“, Д ФАОП, МОН и член на екипа на проекта, а членовете на екипа Керка Андонова, Маргарита Гатева и Илиана Танева направиха анализ на състоянието на формалното училищно образование и обучение на възрастни.

Вторият ден на семинара, в който взе участие и г-жа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката и Председател на УС на проекта беше посветен на практически занимания. Г-н Орлин Кузов – член на екипа на проекта и представител на дирекция ИКТ и г-н Пламен Арнаудов – външен експерт, демонстрираха възможностите на електронната платформа за мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, като присъстващите се обединиха около теза, че следващия мониторингов доклад ще бъде генериран със средства на платформата. Дискутираха се и редица актуални въпроси като актуализацията на Националната информационна система за учене на възрастни и възможностите на всички заинтересовани страни да се възползват от събраната информация и множеството индикатори, които могат да служат за разнообразни анализи в сферата на ученето през целия живот.

Семинарът премина при активно участие на присъстващите директори, бяха обсъдени и различни аспекти, свързани със статута и перспективите пред професионалното образование в България и нуждата от активно сътрудничество в сферата на ученето през целия живот. Повечето участници изразиха удовлетворение от формата и общата организация на семинара и заявиха желанието си да участват в подобни инициативи и занапред.

Снимки от събитието може да разгледате в раздел ГАЛЕРИЯ

Демо версия на системата може да намерите ТУК


РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА EPALE ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (НЗП) ще проведе регионален семинар на тема: „Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) – отворен подход за взаимно обучение на професионалистите в сектора за образование и обучение на възрастни”. Ще бъдат поканени представители на различни заинтересованите страни от 14-те области на Северна България.

В събитието ще участва ръководителят на Националното звено за подкрепа на EPALE  и Национален координатор за учене на възрастни г-жа Валентина Дейкова. Членове на екипа на НЗП ще представят целите и задачите на националната комуникационна стратегия за популяризиране на EPALE, функциите на общността и основните теми на публикациите, възможностите за участие на потребителите в дейностите на платформата.

На семинара Балканският институт по труда и социалната политика ще представи резултатите от изследване за идентифициране на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни и установяване на нагласите и потребностите им от съдържание. Изследването е поръчано в рамките на Проект № 556704-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+” на Европейския съюз, от Министерство на образованието и науката.


ПЪРВА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ КООРДИНАТОРИ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ

На 2 и 3 април 2015 г. в гр. Пловдив ще се състои обучителен семинар на тема: „ Ролята на областните координатори за образование и обучение на възрастни в България”. Събитието ще бъде открито от д.ик.н. Янка Такева – председател на Съюза на българските учители и член на Управителния комитет на Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”. Членове на екипа на проекта ще представят приоритетите на Обновената европейска програма за учене на възрастни, постигнатите резултати от България през периода 2012-2014 г., както и планираните дейности на национално ниво през 2015 г. Съвместна с националния координатор за учене на възрастни ще бъде обсъден общ план за съвместни дейности за периода 2015 – 2017 година. Ще бъде проведено обучение за придобиване на умения за популяризиране на политиката за учене през целия живот. Областните координатори ще бъдат запознати и с най-новата инициатива на Европейската комисия за създаване на Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).

 

Министерство на образованието и науката, 2020