Основни дейности

Дейност 1: Управление и осигуряване на качество на проектните дейности:

 • Управление на проекта;
 • Осигуряване на качество на проекта.

Дейност  2:  Подобряване  на  мониторинга  и  на  базата  данни  в  сектора  за  учене  на възрастни:

 • Анализ  на  състоянието  на  формалната  образователна  система  за  учене  на възрастни;
 • Подобряване на функционалността на Националната информационна система за учене на възрастни (НИСУВ) и на съдържащите се в нея база данни;
 • Изграждане  на  електронна  платформа  за  наблюдение  и  отчитане на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.;
 • Подготовка на Доклад за напредъка на сектора за учене на възрастни през 2014 г.

Дейност 3: Осигуряване на многостепенно ниво на координация на сектора за учене на възрастни.

 

Дейност 4: Популяризиране на значението на ученето на възрастни:

 • Подготовка на късометражни филмови продукции;
 • Провеждане на Дни на ученето за учене през целия живот;
 • Разпространение  на  информационни  материали  и  европейски  и   национални стратегически документи за ученето на възрастни и осигуряване на публичност на проекта;
 • Заключителна конференция на тема:  „Приносът на България в изпълнение на Европейската програма за  учене на възрастни”.
Дейност  5: Проучване  на  опита  на  други  европейски  държави  за  изпълнение  на приоритетите на Европейската програма за учене на възрастни:
 • Организиране на учебна визита в страна член на ЕС;
 • Участие в събития,  организирани от Националните координатори за учене навъзрастни в други страни.
Министерство на образованието и науката, 2020