Добри практики

Добра практика за учене на възрастни – ПГСАГ, ГР. ШУМЕН


Добра практика за учене на възрастни – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“, РУСЕ


Добра практика за учене на възрастни – ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА ГР. ВРАЦА, ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Добра практика за учене на възрастни – ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“, В.ТЪРНОВО


Добра практика за неформално обучение на възрастни – СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР „ЖАРАВА“ 


 Публикация – Финландия – земя, която учи


Финландия – образованието като национална ценност


Доклад – Финландия – земя, която учи


ДОКЛАД за добри европейски практики за мониторинг и оценка на политиката за учене на възрастни и предложениe за изграждане на национална система в Република България


Компендиум – Добри европейски практики за управление, мониторинг и оценка на сектора за учене на възрастни


Concept for a European Handout on Cultural and Peer‐Learning Approaches for social integration


Проект: Подходи за културно и взаимно обучение с цел интеграция на младежи и млади възрастни с имигрантски статус и социално-икономически проблеми


Compendium – Culture and peer-learning for integration


Дамски спортен клуб – Здравец-Красно село


МУЗЕЙНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗРАСТНИ (Информални обучителни практики 18-80+) – IV част 


МУЗЕЙНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗРАСТНИ (Информални обучителни практики 18-80+) – III част


МУЗЕЙНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗРАСТНИ (Информални обучителни практики 18-80+) – II част


МУЗЕЙНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗРАСТНИ (Информални обучителни практики 18-80+) – I част


Никога не е късно – Регионална библиотека-Бургас


СНЦ – Детски алианс за развитие-Карнобат


Цветовете на Европа – Бургас


Сдружение Международна платформа за гражданско участие – Пловдив


Програма Грюндвиг в България – резултатити и възможности ЦРЧР


Обучение по ИКТ за възрастни 60+ – Регионална библиотека-Смолян 


Обединения за работа в селска среда – Младежки център Кръг-Кърджали


Едно докосване до магията на вселената – Планетариум-Смолян


Дейности за учене през целия живот в музея – Регионален исторически музей-Хасково


Глобални библиотеки – България: Възможност за учене през целия живот


Добри практики в България и Словения


Практики и политики за учене на възрастни – Обединеното кралство, Франция, Белгия, Испания, Португалия, Ирландия (сравнителен анализ)


Методическо ръководство за обучение на възрастни


Компендиум от добри практики по Секторна подпрограма „Грюндвиг”

Министерство на образованието и науката, 2020