Екип

 

 • ВАЛЕНТИНА ДЕЙКОВА

  Ръководител на проекта

 • ИВА НИКОЛОВА

  Административен секретар

 • ОРЛИН КУЗОВ

  Експерт по ИКТ

 • ЕЛЕНА ДАМЯНОВА

  Експерт по връзки с обществеността

 • ЖУЛИЯН ГОЧЕВ

  Експерт по учене през целия живот

 • КЕРКА АНДОНОВА

  Експерт по професионално образование и обучение

 • РОСИЦА МАТРАЧИЙСКА

  Експерт по финанси и икономика

 • СВЕТОМИРА КАЛОЯНОВА

  Експерт по висше образоване

 • ДИМИТЪР ЕНЧЕВ

  Технически сътрудник по бази данни

 • РОСИЦА ПАНОВА

  Технически сътрудник по информационно осигуряване

 • ДИАНА ТРАЙКОВА

  Експерт по нормативно осигуряване

 • КАТЯ СТАНОЕВА

  Експерт организиране на събития, кампании и командировки

 

 

Министерство на образованието и науката, 2020