Обща информация

 

Наименование на проекта: “BG – изпълнение на програмата на европейския съюз за учене на възрастни

Изпълнител: Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие с Решение № 2012 – 3551 / 001 – 001 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия за предоставяне на безвъзмездни средства за подкрепа на изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни в рамките на Програмата за учене през целия живот.


Срок на изпълнение: м. септември 2012- м. август 2014 г.

 

Презентация на проекта


Представяне на проекта


 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2020