Управителен съвет

Съвет за управление на проект

„BG -   Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, изпълняван от Министерството на образованието, младежта и науката

 

 1. Агенция по заетостта

Росен Симеонов

Резервен член: Надежда Богданова

 2. Асоциация на индустриалния капитал в България

Ивайло Любомир Игнатов

Резервен член: Силвия Неофитова Беньова

 3. Балкански институт по труда и социалната политика

Иван Нейков

Резервен член: Милчо Димитров

 4. Българска стопанска камара

Елена Шишманова

Резервен член:Теодора Борисова

 5. Колеж за работническо обучение, гр. София

Юлия Симеонова

Резервен член:Илияна Денкова

 6. Конфедерация на независимите синдикати в България

Диана Найденова

Резервен член: Илияна Денкова

 7. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Иван Захариев

Резервен член: Весела Бахчеванова

 8. Конфедерация на труда „Подкрепа“

Ваня Тивидошева

Резервен член: Юлиян Николов

9. Министерство на културата

Силва Хачерян

Резервен член: Десислава Димова

 10Министерство на образованието, младежта и науката

Валентина Дейкова (председател на Съвета за управление на проекта)

 11. Министерство на труда и социалната политика

Ивайло Найденов

Резервен член: Ивета Михайлова

 12. Професионална гимназия по механотехника „Н.Й.Вапцаров”, гр. София

Мардирос Зовикян

Резервен член: Ива Стоманярска

 13. Професионален колеж по охрана и сигурност

Илка Алексиева

Резервен член: Мария Илкова

 14. Столична община

Маргарита Пенева

Резервен член: Георги Припорски

 15. Център за развитие на човешките ресурси

Любомира Янева

Резервен член: Елена Мирчева 

Министерство на образованието и науката, 2020