Контакти

Адрес: София 1000
бул.: „Княз Дондуков“ 2A

Телефон: +359 02 9800 123
Факс: +359 02 9800 112

Еmail:  v.deikova@mon.bg

Министерство на образованието и науката, 2020