ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

Национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“


Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните: резултати от анкетно проучване


Регионални обществени консултации, проведени в гр. Царево и в гр. Габрово


Първа работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот, гр. София, 30.03.2018 г.“


Секторът за учене на възрастни в българското законодателство

Регионална конференция Велико Търново, 14.12.2017 г.

 


Проект № 554834-ЕPP-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“

 


 Инструкции за работа с Електронна платформа за наблюдение и отчитане на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. 


 

  Презентации от заключителна международна конференция на проекта с участието на националните координатори на Великобритания, Германия и Румъния.


 

Презентации от обучителен семинар за придобиване на умения за ползване на платформата с представителите на институции и организации в Националната координационна група за учене през целия живот.  


Презентации от обучителен семинар за областните координатори с цел запознаване с европейските и национални приоритети в сектора за учене на възрастни и придобиване на презентационни умения за популяризиране на политиката.


 

Представени презентации на първата среща на областните координатори за учене през целия живот, проведена на 2 и 3 април 2015 г., гр. Пловдив: 

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2020