Координационен съвет

 

Институция Име, фамилия Е-mail Телефон
1 Министерство на образованието и науката (МОН)  Валентина Дейкова v.deikova@mon.bg 0887 427 905
2

Агенция по заетостта (АЗ)

Росен Симеонов

R.Simeonov@az.government.bg

0882 825 129

Министерство на труда и социалната
политика (МТСП)

Искра Петрова

(резервен член)

iskra.petrova@mlsp.government.bg

0882 825 504

3

Българска стопанска камера

Антоанета Кацарова 

a.katzarova@bia-bg.com

0899 639 182

Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ)

Росица Янкова

(резервен член) 

steliros@gmail.com

02/963 3752

02/963 3756 

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

Диана Найденова

dnaidenova@citub.net

0888 998 224

КТ „Подкрепа” Мария Петрова
(резервен член)

 maria_petrova@podkrepa.org

02/981 57 34, 0878 282710

5

Областна администрация Бургас

 

Севдалина Турманова

s.turmanova@bsregion.org

 

056 894 116

 

РУО Бургас

Виолета Илиева

(резервен член)

ilieva_vili@abv.bg

0879 006 112

6

Областна администрация Габрово

Ралица Манолова

ralitsa@gb.government.bg

066 810 675

РУО Габрово

Катюша Станчева 

(резервен член)

iomon_bi@abv.bg

0878 113 612
7 РУО Хасково Иван Панайотов panayotov@abv.bg 0879 008 172
Областна администрация Хасково Венелин Парапанов
(резервен член)
v_parapanov@abv.bg 0879 250 972
8 РУО Видин Наталия Крумова N.Krumova@rio-vidin.org 0899 007 253
Областна администрация Видин Ели Цветкова
(резервен член)
rr_oa@vidin.government.bg 0886 267 134
9 РУО Русе Димитър Райнов rio_ruse@mon.bg 0886 861 507
Областна администрация Русе Пенка Попова
(резервен член)
dialogs@abv.bg 0886 496 772
10 РУО Пазарджик Валентина Кайтазова valentina.kaytazova@abv.bg 0876 330 108
Областна администрация Пазарджик Мария Ловчинова
(резервен член)
lovi_ms@hotmail.com 0887 477 737
11 ПГ „Н. Й. Вапцаров”, гр. София Мардирос Зовикян pgme_sofia@abv.bg 0884 545 656
12 ПГ по хотелиерство и туризъм „Акад. Н. Неделчев”, гр. Сливен Лиляна Якимова pght@abv.bg  
13 ПГСС “Земя”, гр. Провадия, обл. Варна Виолета Станкова pgsszemia@abv.bg 0887 240 069
14 ПГГС “Хр. Ботев”, гр. Велинград Стефан Шулев pggs_vel@abv.bg 0885 940 858
15 Вечерно СОУ „Захари Стоянов”, гр. Стара Загора Мима Енева vsousz@abv.bg 0876 455 100
16 СОУ с ПППК „Мито Орозов”, гр. Враца Елеонора Дончева eleonora_doncheva@abv.bg 0877 046 688

 

 

Министерство на образованието и науката, 2018