Видео материали

Национални дни за учене през целия живот. Бургас -2015 г. Видео материал може да видите тук.